Duurzaam en laag-energetisch

In KABANO - Esperanto voor 'hut' - een houten zeeduinen shelter met hoge duurzaamheid, vind je beschutting en geborgenheid. De meest recente technieken en mogelijkheden inzake energiezuinig, duurzaam en betaalbaar bouwen zijn typerend voor deze architectenwoning ontworpen door architect Wim De Beus.


Deze case study leidt er ongetwijfeld toe dat woningen zonder extreme financiële inspanningen aan toekomstgerichte energetische en ecologische vereisten kunnen voldoen en de psyche van de mens op een positieve wijze kunnen beïnvloeden.


Vitruvius stelde reeds dat architectuur gebaseerd is op stevigheid, bruikbaarheid en schoonheid. In onze tijd moet men energiezuinigheid en duurzaamheid hieraan toevoegen zonder in te boeten aan wooncomfort.


KABANO is een hedendaags woonconcept én een warme thuis met een alom aanwezig vakantiegevoel. Het toont bovendien dat een woning ook als kunstobject kan worden geconcipieerd binnen de belevenis van de omgeving waar de mens centraal staat. Hierdoor krijgt het architectuurobject identiteit en wordt de stedenbouwkundige ruimte ingevuld met een herkenbaar artefact dat creatief omspringt met de opbouw van een kwalitatieve en ecologische leefomgeving.


Integratie in de omgeving

De benadering van een aantal gebeurtenissen, impulsen en omstandigheden, zijn bepalend geweest voor het ontwerp:


          bouwplaats en omgeving: de begrenzing van de bouwzone en de omliggende bebouwing liggen aan de basis van de footprint van het gebouw;

          het aangrenzend natuurgebied was hét uitgangspunt voor het vastleggen van de beglazing die de relaties tussen buiten en binnen bepalen;

          de oriëntatie en het doordringen van het licht op ieder ogenblik van de dag, beïnvloeden de woonsfeer en hebben een impact op de vormgeving en de beleving van de woning;

          energetische voorwaarden waren bepalend voor het bouwsysteem en een toekomstgerichte visie;Bewoners en gewoonten, bouwplaats en omgeving, relaties tussen buiten en binnen maar ook het doordringen van het licht doorheen de huid van het volume en structurele principes, leiden tot spontaneïteit van de vorm en identiteit van de ruimte.

Zodra je in het leefgedeelte van de woning binnenkomt, bieden grote beglaasde glazen ruiten een uitzicht op het achterliggende duinengebied en zorgen ze voor heel wat lichtinval.

Daardoor vervaagt de grens tussen binnen en buiten en wordt het zicht een schilderij met een steeds wisselend duinenlandschap.


Architectuur vormt uiteindelijk de synthese van het doel waarvoor dit gebouw ontworpen is.

Architectuur draagt in die zin bij tot het bekomen van een gemoedstoestand: in KABANO betekent dat 'vakantie, tot rust komen en gelukkig zijn.


Bouwwijze

Er werd gekozen voor een "droog" en duurzaam geprefabriceerd bouwsysteem met een sterk gereduceerde bouwtijd. Het bouwwerk werd gerealiseerd in Cross Laminated Timber (CLT, gelamineerd kruislaaghout) wat door grote overspanningen en stabiliteit mogelijkheden bood tot architecturale vrijheid. Deze constructiemethode heeft tal van voordelen: optimale isolatie, vrij van koude bruggen, luchtdicht, zeer korte bouwtijd, geen droogtijden, droge afbouw, sterk en stabiel constructiesysteem, beperking van afval op de bouwwerf, duurzaam en ecologisch (hout afkomstig uit ecologische houtkap) en brandveilig (hout heeft een hogere weerstand tegen temperatuur).

Een massieve houtbouw uit CLT is intrinsiek luchtdicht en geeft een goede geluidsisolatie. Door de dubbele persing zijn de panelen vormvast en werken ze niet, maar ademen ze wel. Dat voorkomt condens en vocht en zorgt voor een gezond leefklimaat.
Label "Bijna-Energie-Neutraal"

De energie die KABANO nodig heeft, haalt ze grotendeels uit hernieuwbare innovatieve bronnen zoals PV-zonnepanelen en een warmtepomp, gecombineerd met een zonneboiler en een energie-efficiënt vraaggestuurd ventilatiesysteem.


Er werd gestreefd naar doordachte en eenvoudig te bedienen techniek.

Verlichting en verwarming worden gestuurd door een uitgekiend en op maat gemaakt domoticasysteem dat dankzij de aanwezigheidsdetectie en een gevoelige schemerschakelaar voor een volautomatische sturing zorgt. De woning gaat volledig in slaapstand wanneer er geen bewoning wordt waargenomen en herneemt zijn laatste functies bij thuiskomst.


De buitenschil is optimaal geïsoleerd en luchtdicht. Het gebouw is bovendien zodanig georiënteerd dat de meest beglaasde gevel de tijd krijgt om af te koelen, wat in combinatie met dubbele beglazing met een lage zonnetoetredingsfactor bijdraagt tot een bijzonder lage oververhittingsfactor.

Door deze grenswaarde te benaderen worden dure en onderhoudsgevoelige luifels of screens enerzijds vermeden en zal het glas tijdens de wintermaanden nog enige energiewinst opleveren anderzijds.


KABANO is daarmee toekomstgericht en wordt de norm van 2021 ruimschoots overtroffen.
architect Wim De Beus   M+32 475 28 90 60

w111 [wdb-architectuurstudio]

Woeringenstraat 111, 9000 Gent


Contacteer hier voor architectuur


Volg Kabano op Instagram !


copyright wdb-architectuurstudio - foto's Joset Stevens en Wim De Beus