duurzaam en laag-energetisch

In KABANO - Esperanto voor 'hut' - een energiezuinige houten zeeduinen shelter met hoge duurzaamheid, beschutting en geborgenheid, in 2015 ontworpen door architect Wim De Beus [wdb-architectuurstudio].

Deze case study leidt er ongetwijfeld toe dat woningen zonder extreme financiële inspanningen aan toekomstgerichte energetische en ecologische vereisten kunnen voldoen.


De architectuur van Kabano is gebaseerd op stevigheid, bruikbaarheid en schoonheid. In onze tijd moet men energiezuinigheid en duurzaamheid hieraan toevoegen zonder in te boeten aan wooncomfort.


KABANO is een hedendaags en warm woonconcept met een alom aanwezig vakantiegevoel. Het toont dat een woning ook als kunstobject kan worden geconcipieerd binnen de belevenis van de omgeving. Hierdoor krijgt het gebouw identiteit en wordt de stedenbouwkundige ruimte ingevuld met een herkenbaar artefact dat creatief omspringt met de opbouw van een kwalitatieve en ecologische leefomgeving.


De benadering van een aantal gebeurtenissen, impulsen en omstandig- heden, zijn bepalend geweest voor het ontwerp. De begrenzing van de bouwzone en de omliggende bebouwing liggen aan de basis van de footprint van het gebouw.

Het aangrenzend natuurgebied was hét uitgangspunt voor het vastleggen van de beglazing die de relaties tussen buiten en binnen bepalen.

De oriëntatie en het doordringen van het licht op ieder ogenblik van de dag, beïnvloeden de woonsfeer en hebben een impact op de vormgeving en de beleving van de woning. Energetische voorwaarden waren bepalend voor het bouwsysteem en een toekomstgerichte werking.


Zodra je in het leefgedeelte van de woning binnenkomt, bieden grote beglaasde glazen ruiten een uitzicht op het achterliggende duinengebied en zorgen ze voor heel wat lichtinval.

Daardoor vervaagt de grens tussen binnen en buiten en wordt het zicht een schilderij met een steeds wisselend duinenlandschap.

bouwwijze

Duurzaam geprefabriceerd bouwsysteem met een sterk gereduceerde bouwtijd gerealiseerd in Cross Laminated Timber (CLT) wat door grote overspanningen en stabiliteit mogelijkheden bood tot architecturale vrijheid. Deze constructiemethode heeft tal van voordelen: optimale isolatie, vrij van koude bruggen, luchtdicht, zeer korte bouwtijd, droge afbouw, sterk en stabiele constructie, beperking van afval op de bouwwerf, duurzaam en ecologisch (hout afkomstig uit ecologische houtkap) en brandveilig (hout heeft een hogere weerstand tegen temperatuur). Een massieve houtbouw uit CLT is ook intrinsiek luchtdicht. Door de dubbele persing zijn de panelen vormvast en werken ze niet, maar ademen ze wel. Dat voorkomt condens en vocht en zorgt voor een gezond leefklimaat.


label Bijna-Energie-Neutraal

De energie die KABANO nodig heeft, haalt ze grotendeels uit hernieuwbare bronnen zoals PV-zonnepanelen en een warmtepomp, gecombineerd met een zonneboiler en een energie-efficiënt vraaggestuurd ventilatiesysteem.


Verlichting en verwarming worden gestuurd door een uitgekiend   domoticasysteem dat dankzij aanwezigheidsdetectie en een gevoelige schemerschakelaar voor een volautomatische sturing zorgt. De woning gaat in slaapstand wanneer er geen bewoning wordt waargenomen en herneemt zijn laatste functies bij thuiskomst.


De buitenschil is optimaal geïsoleerd en luchtdicht. Afkoeling van de meest beglaasde gevel in combinatie met dubbele beglazing met een lage zonnetoetredingsfactor draagt bij tot een lage opwarming. Door deze grenswaarden zijn onderhoudsgevoelige luifels of screens overbodig en zal het glas tijdens de wintermaanden nog energiewinst opleveren.


Contacteer voor architectuur


copyright wdb-architectuurstudio

foto's Wouter Rawoens, Bart Van Leuven en Wim De Beus